Pravidla ochrany soukromí - GDPR

  1. Ochrana osobních údajů klienta je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR)
  2. Klient bere na vědomí, že Anita Bernadette Burkoň,  IČO: 67043364, zpracovává osobní údaje pouze při individuální práci, a to: Jméno a příjmení, telefon, emailová adresa, popis aktuálního zdravotního stavu pouze za účelem poskytnutí objednané služby. Já, Anita B.Burkoň  se zavazuji utajovat tyto osobní údaje v souladu se zákonem č 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. A dále: zpracovávám osobní údaje po dobu nutnou k zajištění požadovaných služeb a následnou péči o klienta, nejdéle však po dobu 5 let. Při skupinových lekcích nejsou osobní údaje vyžadovány.
  3. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně nebo elektronicky. Podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů klient prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.
  4. Klient má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  5. Klient navštěvuje skupinové lekce sám a dobrovolně, a to vždy s přihlédnutím ke své aktuální fyzické a zdravotní kondici! Na každé lekci je na případná rizika upozorněn, a je pouze na něm, zda toto riziko s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, podstoupí. 

               DOPORUČENÍ PRO CVIČEBNÍ LEKCE

     1.       Poslední ideálně lehčí jídlo je vhodné asi 1-1,5hod před začátkem lekce.

     2.       S sebou pohodlné oblečení, vhodnou obuv (pokud je na lekci třeba), tekutiny (ideálně čistá voda, popřípadě     iontový nápoj), ručník a podložku. Ta na některých sportovištích není k dispozici k zapůjčení.

     3.        Dynamické, kardio a fitness lekce vyžadují vyšší výkon, tudíž je zdraví těla a srdce nutné. Sami zvažte výběr hodiny, popřípadě se poraďte předem o vhodném výběru lekce s instruktorem.

     4.        Pokud přijdete na lekci později, je nutné se před zapojením do hodiny zahřát a protáhnout, aby následně nedošlo k poškození kloubů, či vaziva, nebo jakémukoliv zranění. 

     5.        Dodržujte pokynů lektora při každé hodině, předejdete tím případným zdravotním komplikacím. Tělo nepřetěžujte zbytečně, nedávejte si vyšší zátěž než vaše tělo snese, cvičte v rámci rozsahu vašeho těla! Vyhnete se zranění či případnému kolapsu. Pak má cvičení také smysl a vy budete odcházet dobře naladěni s pocitem, že pro své tělo děláte to nejlepší :-)

     6.        Specifické lekce vyžadující precizní provedení a správnou techniku je vhodné začít navštěvovat po absolvování individuálního zácviku či workshopu, kde se naučíte správné principy cvičení a zapojování určitých svalových skupin. Při vyšším počtu lidí není v možnostech lektora stihnout všechny opravit.

     7.        Pokud chodíte cvičit s kamarádkou, pak se i tak soustřeďte během lekce samy na sebe a své vlastní cvičení. Bavení se během hodiny ruší ostatní i lektora. Bere to čas a energii ostatním, a vaše cvičení ztrácí efektivitu.

     8.        Lekce jsou určeny výhradně dospělým. Pokud ale máte s sebou dítě (děti), pak přebíráte riziko zranění na sebe vy jako rodič. Pokud je dítě jako doprovod, zajistěte prosím klid, aby dítě během hodiny nerušilo. Dost to odvádí pozornost cvičících od samotného cvičení a lektora od práce.  Nízká soustředěnost pak vede k demotivaci a klient odchází z hodiny rozladěný.


 AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré soukromé fotografie a kresby na těchto webových stránkách, a jejichž autorkou je Anita B.Burkoň, jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno používat je pro své soukromé i jiné účely bez souhlasu majitelky.

Stejně tak je zakázáno zneužívat specifického programu Zaireen pro svůj finanční či jiný prospěch. V tuto chvíli není jiná pověřená osoba k šíření a učení tohoto programu, než sama zakladatelka Anita Bernadette Burkoň.