Všichni hledáme lásku, chceme bohatství a krásu, ale mnohdy chodíme v bludném kruhu, než zjistíme, že to vše máme uvnitř sebe... 

Zaireen se zrodila pro všechny ženy, které se hledají. Pojďte spolu se mnou najít tu svoji cestu ke svému "JÁ". Pojďte milovat sami sebe a vše ostatní přijde samo.

Veškeré workshopy, semináře, lekce a kurzy mám postavené na osobním kontaktu, energii a hloubce. Neosobní způsob webinářů, článků a blogů využívám pouze k základnímu předání informací. Díky nim se pak můžete rozhodnout na sobě pracovat společně se mnou, nebo se vaše cesta bude ubírat jinudy.  Jedině tak může být vše efektivní.  https://www.chakra.cz/workshopy/

! Ochrana mého duševního vlastnictví a autorských práv na celý program !

Upozorňuji všechny, kteří chtějí kopírovat tento program, a i ty, kteří se o to již pokusili.....    Jakákoliv podobnost, návaznost v programu Zaireen, Zen-Zai Fitness a Chakra Original, zacílení či specifikace použité jinou osobou ve své práci, bude řešeno soudní cestou. Hloubka celého programu vychází z mé letité praxe a z osobních zkušeností, které nelze kopírovat. Vše má svůj osobitý scénář! Není možné, aby byl nahrazen jinou osobou bez těchto zkušeností. Člověk, který nemá svoji vlastní cestu snažící se zviditelnit a parazitovat, bude pak náležitě za svou krádež odměněn. Jak? Buď soudním sporem a nebo se o vše postará zákon rovnováhy a vesmíru  ....